Kurkuma, farmaceutický priemysel a antidepresívum Prozac

Výsledky štúdie ukázali, že kurkuma je pri liečbe ťažkej depresívnej poruchy rovnako účinná ako antidepresívum Prozac a snáď ešte efektívnejšia ako iné antidepresíva predávané na trhu.

Kurkuma - indický šafrán

Je hľúza kurkumy dlhej rastúca v južnej a juhovýchodnej Ázií. V Indii bola kurkuma využívaná tisíce rokov ako prírodný liečivý prostriedok na žalúdok a ochorenia pečene.

Aktívna zložka kurkumy kurkumín sa vyznačuje svojimi silnými protizápalovými, antioxidačnými, protinádorovými, antibakteriálnymi a antivirálnymi účinkami. Kurkuma môže byť tiež využívaná na hojenie rán a to vďaka jej antimikrobiálnemu pôsobeniu.

Obľúbená je taktiež pre jej účinky na pečeň, pričom pomáha podporovať detoxikáciu pečene. Robí tak pomocou asistencie enzýmov, ktoré aktívne prečisťujú karcinogény z našej stravy.

Tento článok nadväzuje na predchádzajúci príspevok, ktorý sa venoval správnemu užívaniu a maximalizácií potenciálu kurkumy. Účinná zložka kurkumy, kurkumín je totiž v kurkume len v 3,14%-nom zastúpení a využiteľnosť kurkumínu až 20-násobne zvyšuje extrakt z čierneho korenia piperín. A preto sú informácie obsiahnuté v predchádzajúcom článku pre účinnosť užívania kurkumy tak kľúčové.

Farmaceutický priemysel, antidepresíva a holistický (celostný) prístup k liečbe

Trh s antidepresívami dosiahol v roku 2011 ročný obrat okolo 11 miliárd eur. A do roku 2018 sa očakáva dokonca jeho nárast na viac ako 12 miliárd eur.

A pritom tieto lieky nepomáhajú liečiť depresie, ale namiesto toho len maskujú symptómy a vytvárajú celoživotnú pripútanosť na ne.

Na strane druhej, využívanie prírodných spôsobov prepojených s tzv. holistickým (celostným) prístupom, ktorý je prepojený s celkovým životným štýlom človeka, jeho spôsobom stravovania a smeruje k odstráneniu pravej príčiny depresie, je prístup, ktorý je omnoho efektívnejší, či už z hľadiska nákladov alebo vyliečených pacientov.

Preto je dôležité mať na pamäti, že farmaceuticky priemysel je predovšetkým biznis. Čo by ešte samo o sebe nebolo problémom, veď žijeme v ekonomickom prostredí a cieľom každého podnikania je zisk, no problémom je už spôsob vytvárania tohto zisku, ktorý nemá na zreteli blaho pacienta.

  • Správny model: pomáhať - predávať - uzdravovať
  • Zvrátený (súčasný) model: manipulovať - predávať - vytvárať pacientov

Keď užívanie antidepresív nedáva žiaden zmysel

Čoho dôkazom je štúdia skupiny výskumníkov uskutočnená v spolupráci s katedrou farmakológie štátnej lekárskej univerzity v Bhavnagare v Indii, ktorá porovnávala účinky kurkumy s fluoxetínom (látka známa pod obchodnou značkou Prozac).

Cieľom experimentu bolo porovnať efektívnosť a bezpečnosť kurkumínu s fluoxetinom (Prozacom) u pacientov trpiacich na silné depresívne poruchy.

Štúdia pozorovala 60 pacientov, ktorým bola diagnostikovaná ťažká depresívna porucha. Títo pacienti boli následne náhodne vybraný na 6 týždňov do skupín v pomere 1:1:1, pričom:

  1. skupina užívala 20 mg fluoxetinu
  2. skupina užívala 1000 mg kurkumínu a
  3. skupina oboje

Závery štúdie jazykom vedy

Aby sa zistila účinnosť jednotlivých liečebných postupov, hlavná použitá premenná bola miera odozvy podľa HDRS, 17- položkovej verzie (HAM-D17). Výskumníci tiež využili druhú premennú účinnosti, ktorá preskúmala priemernú zmenu v HAM-D17 hodnotenú po 6-týždňovom období pozorovania.

A následne dospela štúdia k týmto vedeckým záverom: ˮPozorovali sme, že kurkumín bol dobre tolerovaný všetkými pacientmi. Pomer respondentov meraný v rozpätí HAM-D17 bol vyšší v kombinovanej skupine (77,8%), než vo fluoxetínovej (64,7%) a kurkumínovej (62,5%) skupine; Tieto údaje však neboli štatisticky významné (p = 0,58). Zaujímavé je, že priemerná zmena v HAM-D17 skóre na konci šiestich týždňov bola porovnateľná vo všetkých troch skupinách (p = 0,77). Táto štúdia poskytuje prvý klinické dôkazy, že kurkumín môže byť použitý ako efektívna a bezpečná metóda pre liečbu pacientov s MDD bez súčasných samovražedných myšlienok alebo iných psychotických porúch.ˮ

Závery štúdie jazykom bežného smrteľníka

1. Hodnoty prvej takejto štúdie svojho druhu jasne preukázali účinnosť kurkumy v liečbe ťažkej depresívnej poruchy. Výsledky ukázali, že kurkuma je rovnako účinná ako Prozac a snáď dokonca efektívnejšia ako iné antidepresíva predávané na trhu.

2. Využitie kurkumy pri liečbe depresie je bezpečnejšie a menej náročné pre telo v porovnaní s liečbou faramceutikami.

3. Potrebné je však dodať, že daná štúdia sa neuskutočňovala so zreteľom na negatívne vedľajšie účinky Prozacu. Prozac je pritom známy svojim vplyvom na vznik samovražedných sklonov a ďalších psychických porúch.

4. Tieto negatívne dôsledky užívania Prozacu neboli sledovateľné v prípade, ak sa Prozac užíval súčasne s Kurkumou.

ˮKoho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda.ˮ (Hippokrates)

Záverečné posolstvo

Sme svedkami stále väčšieho množstva dôkazov o tom, že prírodné spôsoby liečby sú oveľa bezpečnejšie a účinnejšie pri liečbe zdravotných problémov ako je tomu v prípade ich moderných konkurentov súčasnej medicíny.

Veď choroba (okrem 25%-nej genetickej predispozície) je ˮlenˮ nevyhnutným prejavom odklonenia sa človeka z rovnováhy a nerešpektovanie zákonov prírody, ktorej sme neoddeliteľnou súčasťou.

Táto zvrátená predstava oddelenosti človeka od prírody dospela až do tak absurdného stavu, že prírodné spôsoby liečby sa nazývajú ˮalternatívnymiˮ a súčasné, moderné a lekárskou vedou preferované spôsobmi tradičnými. Je to vtipné a smutné zároveň.

Nastal čas spochybniť zaužívané spôsoby myslenia a prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a život do vlastných rúk.

Budem rád, ak sa o svoje skúsenosti s kurkumou podelíte aj s ostatnými ľuďmi v komentároch nižšie.

Majte sa krásne a šírte poznanie do sveta! :)

Obohatiť by vás mohli aj ďalšie články o kurkume:

Zdroje:

2 komenty k “Kurkuma, farmaceutický priemysel a antidepresívum Prozac”

Napíšte svoj komentár
Vyhľadávanie
Verejná anketa

Nádorové tkanivo je vždy kyslejšie než ostatné tkanivo. Je to:

Posledné Články