Teplá voda v PET fľašiach, zdravie deti a rakovina

To, na čo doteraz upozorňoval ˮlenˮ zdravý sedliacky rozum, je podložené už aj výskumom: teplá voda z plastových fliaš škodí a môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

No poďme pekne poporiadku.

Škodlivé účinky teplej vody v PET fľašiach

Vedci zdvihajú varovný prst a upozorňujú, aby sme nepili balenú vodu, ktorá sa nachádzala dlhší čas v teplom prostredí. A majú nato skutočne aj pádny dôvod.

Tím výskumníkov totiž otestoval 16 fliaš balenej vody rôznych značiek pri teplote 70 stupňov v priebehu 4 týždňov. Výskum zistil, že u fliaš , ktoré zohrievali počas štyroch týždňov, sa zvýšila úroveň antimónu a bisfenolu A (BPA).

Za zmienku však stoji aj fakt, že podľa štandardných noriem Úradu na ochranu životného prostredia (EPA) len 1 z týchto 16-tich rôznych značiek presiahla úroveň antimónu a bisfenolu A.

No na strane druhej u osôb liečených liekmi obsahujúcimi antimón boli zaznamenané bradykardie, u žien poruchy menštruačného cyklu a u ich detí odlišnosti od normálneho rastu v období prvého roku života.

Zvláštne to normy.

Zdravotníci z kliniky Mayo v Rochesteri tvrdia, že tieto chemické látky môžu mať zlý dopad na zdravie detí a medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie, pokladá antimón dokonca za karcinogénny.

A čo vám hovorí váš vlastný zdravý úsudok?

Antimón a jeho ďalšie ˮblahodárneˮ účinky

Antimón je striebrolesklý polokov patriaci do 15. skupiny Periodickej sústavy prvkov a záujem o neho výrazne vzrástol v polovici deväťdesiatych rokov, v súvislosti so syndrómom náhleho úmrtia novorodencov.

No to nie je ani zďaleka všetko. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny usúdila, že existujú dostatočné dôkazy karcinogenity antimónu Sb2O3. A to aj napriek tomu, že údaje o karcinogenite antimónu sú ťažšie zdokladovateľné v dôsledku pôsobenia aj iných karcinogénov na subjekty skúmania v priebehu skúmania.

Antimón, PET fľaše, nenahriatá studená voda a aj napriek tomu škodlivé účinky

Ktoré preukázal výskum nemeckej univerzity v Heidelbergu. A ten prišiel s ďalšími zarážajúcimi informáciami, keď pre zmenu výskumníci otestovali 15 značiek fľaškovej vody z Kanady a 48 z Európy.

Fľaše NEVYSTAVILI nahrievaniu, no aj napriek tomu zistili, že niektoré fľaše boli kontaminované toxickým kovom antimónom.

Správnosť týchto výsledkov ešte overili pridaním čistej nekontaminovanej vody do PET fľaše, pričom následné monitorovanie preukázalo, že voda balená v PET fľašiach obsahuje až 30-krát viac antimónu než voda balená v skle.

Profesor William Shotyk, vedúci výskumu sa následne vyjadril:

ˮNechcem ľudí strašiť, ale viem, čo viem a síce že sme objavili antimón v pitnej vode balenej do PET fliaš. Jedným slovom táto voda bola kontaminovaná.ˮ

Ďalej profesor Shotyk poukazuje na nepretržitosť uvoľňovania antimónu.

Zjednodušené zhrnutie celého tohto posolstva

Na uvoľňovanie antimónu má vplyv čas a katalyzátorom (urýchľovačom) jeho uvoľňovania je zvýšená teplota a v závislosti od týchto dvoch premenných sa odvíjajú následne, potenciálne zdravotné riziká. Pri nižších povolených dávkach to môžu byť napr. depresie.

Celkom ˮúctyhodnéˮ účinky tohto polokovu. Nemyslíte, že je už najvyšší čas, zamyslieť sa kriticky nad plastovými PET fľašami?

Zopár jednoduchých sedliackych rád na záver:

1. Nepite alebo aspoň obmedzte pitie tekutín z plastových PET fliaš. Skúste si radšej zabezpečiť fľaše z iného materiálu.

2. A ak už aj pijete tekutiny z plastových PET fliaš, tak dbajte aspoň nato, aby bola vo fľaši čo možno najkratšiu dobu, keďže koncentrácia škodlivých látok vo fľaši narastá priamo úmerne času.

3. Nenechávajte balené vody v garáži alebo v aute po dlhší čas a to najmä v lete.

4. Pekne vás prosím, nikdy, fakt NIKDY nepite tekutiny, ktoré boli nahriate v plastových PET fľašiach.

Majte sa krásne a šírte posolstvo do sveta. Nikdy neviete, komu tým môžte zmeniť život. ;-)

Obohatiť by vás mohli aj články:

Zdroje:

Photo: LIDL, aktualne.sk

Napíšte svoj komentár
Vyhľadávanie
Verejná anketa

Čo nám najviac škodí?

Posledné Články